First Campus Home

Ysgol Haf 2018

Dydd Gwener 14 Medi 2018

Cynhaliwyd yr Ysgol Haf flynyddol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd rhwng 23 – 26 Gorffennaf 2018 yn ystod wythnos gyntaf gwyliau’r haf.

Bu dros 80 o ddisgyblion CA4 o ysgolion ledled De Ddwyrain Cymru gymryd rhan mewn amrediad eang o gyrsiau sy’n adlewyrchu’r cyrsiau a gynigir yn y Brifysgol; Gwyddorau Chwaraeon, Dawns ac Addysg Gorfforol, Gwyddorau Iechyd, Celf a Dylunio, Animeiddio a Dylunio Gemau Cyfrifiadurol, Lletygarwch a Digwyddiadau.

Nod y cyrsiau yw rhoi blas ar bob maes pwnc a rhoi syniad o sut brofiad yw astudio’r maes pwnc hwnnw ar lefel Addysg Uwch ynghyd â rhoi syniadau am gyfleoedd gyrfa posib. Dywedodd un o’r disgyblion Lletygarwch a Digwyddiadau:

‘Roeddwn i’n hoffi gweithio yn y gegin gyda phobl eraill ac mae wedi fy helpu i gael blas ar sut brofiad yw hi i weithio fel cogydd’

Un o ganlyniadau mwyaf cadarnhaol yr Ysgol Haf yw’r cyfle i ddisgyblion wneud ffrindiau newydd gyda chyfoedion na fyddent yn cael cyfle i gwrdd â hwy fel arall. Roedd y disgyblion ar yr Ysgol Haf eleni yn dod o 18 gwahanol ysgol o ledled De Ddwyrain Cymru.