Ymweliad Ysgol St Illtyd

Dydd Mawrth 16 Gorfennaf 2019

Rydym wedi ymddangos ar dudalen flaen Clylchlythyr Hâf Ysgol St Illtyd! Falch eich bod wedi mwynhau’r ymweliad ac yn gobeithio eich gweld eto’n fuan!

Dyma yr oedd ganddyn I’w ddweud…

Cyn gwyliau’r Pasg, ymwelodd grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 9 â Phrifysgol Caerdydd ar Ddiwrnod Ymweliad Campws CA3 ‘First Campus’. Mae’r dyddiau ‘Ymweld’ wedi’u cynllunio i godi dyheadau addysgol trwy roi cyfle i ddisgyblion CA3 ymweld â Champws y Brifysgol a chymryd rhan mewn sesiynau gwybodaeth wrth roi:- cyngor a chyfarwyddyd rhyngweithiol sy’n ymdrin â phynciau fel ‘Chwalu Mythau’, ‘Cyllid y Brifysgol’, ‘Eich Gyrfa’, ‘Pam mynd i’r Brifysgo’l a holi is-raddedigion presennol. Yn ogystal â’r sesiynau hyn, cafodd disgyblion daith dywys o gwmpas Prifysgol Caerdydd. Roedd yr holl ddisgyblion wedi mwynhau eu hymweliad yn fawr. Diolchwn i Vicki Woods, Ffiona Mills a holl lysgenhadon y myfyrwyr am edrych ar ein hôl mor dda. Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar i First Campus ym Mhrifysgol Caerdydd am ariannu b, a oedd yn ein galluogi i fynd â mwy o ddisgyblion.   MRS L MAY, CYDGYSYLLTYDD YSGOLION SY’N GYSYLLTIEDIG Â’R GYMUNED