Ymweliad Merched Blwyddyn 8 Porth ac Adran Chwaraeon Prifysgol De Cymru

Dydd Gwener 29 Mawrth 2019

Ymwelodd pymtheg o ferched Blwyddyn 8 â’r Labordy Chwaraeon yng Nglyntaf Uchaf ac yna’r Parc Chwaraeon i gael trosolwg o’r cyfleusterau chwaraeon yn Prifysgol De Cymru. Mae’r merched i gyd yn chwarae amrywiaeth o chwaraeon ac wedi dewis astudio Chwaraeon ar gyfer eu arholiadau TGAU. Nod yr ymweliad oedd tynnu sylw at y mathau o gyrsiau Chwaraeon y gallwch chi eu hastudio yn y brifysgol, yn ogystal â’r gyrfaoedd y gallech ei gael yn y dyfodol. Roedd myfyrwyr DR a OR yn cynorthwyo ar y diwrnod, a roddodd drosolwg o’u llwybrau a’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol.  Yn ystod yr ymweliad, aeth tri gwirfoddolwr dewr i mewn i danc cyfansoddiad y corf i gael cyfrifiad canranol or braster yn eu corff. Arsylwi wnaeth y rhai na wnaethant fynd i mewn i’r tanc ar y dechrau, yna fe wnaethant helpu i gyfarwyddo’r gwirfoddolwyr. Ymwelodd y merched hefyd â’r Siambr Amgylcheddol a Labordai Chwaraeon. Yn y Parc Chwaraeon, cafwyd taith dywys o amgylch y ganolfan a’r cyfleusterau.