Ymweliad Gofalwyr Ifanc

Dydd Mercher 3 Gorfennaf 2019

Yn ystod hanner tymor mis Mai, daeth grŵp o ofalwyr ynghyd â Gweithwyr Allweddol o RCT i ymweld a Champws Prifysgol Trefforest. Yn ystod eu hymweliad buont yn cydweithio er mwyn gallu dianc o flychau, mynd ar daith o gwmpas y campws, cael cinio yn ‘Stilts’, a chwrdd  gyda aelodau o’r Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr. Roedd y sgwrs yn esbonio y cymorth ariannol a bugeiliol penodol a gynigir i fyfyrwyr sydd hefyd yn ofalwyr. Dywedodd Lucy Bumford a ddaeth gyda’r bobl ifanc, “Diolch yn fawr iawn am y diwrnod blasu, fe wnaethon nhw ei fwynhau’n fawr a siarad am y diwrnod yr holl ffordd adref.”