Ymweliad Campws Gofalwyr Ifanc

Dydd Mercher 3 Ebrill 2019

Ymwelodd tri ar ddeg o ofalwyr ifanc o Dorfaen, ynghyd â’u gweithwyr cymorth, â Champws Dinas Casnewydd ym Mhrifysgol De Cymru ddydd Gwener yr 22ain o Fawrth. Er mwyn eu hannog i ystyried Prifysgol neu Goleg yn y dyfodol, cafodd y bobl ifanc daith o amgylch y campws a chyflwyniad ar fathau o gyrsiau gwahanol sydd ar gael. Buont yn gwylio fideos am fywyd myfyrwyr a lle maen’t yn byw. Cynlluniwyd y digwyddiad er mwyn annog trafodaeath â’r bobl ifanc fynd i Brifysgol, bydd nifer o weithgareddau eraill yn dilyn.