First Campus Home

Y Gweinidog Addysg yn gweld sut mae First Campus yn cefnogi plant yn ystod y gwyliau haf.

Dydd Gwener 31 Gorfennaf 2020

Mae First Campus wedi lansio ein Her Haf mewn partneriaeth â  Cyngor Caerdydd a Chyngor Dinas Casnewydd.

Rydym wedi darparu 3600 o becynnau gweithgaredd ar gyfer plant sy’n mynychu ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig yn y ddwy ddinas. Yn ystod gwyliau, mae rhai plant yn profi arwahanrwydd cymdeithasol a diffyg ysgogiad deallusol ddarperir fel arfer gan weithgareddau cyfoethogi ysgol neu deulu. Gyda chymorth busnes dosbarthu lleol, rydym wedi sicrhau na fydd y 900 o ddysgwyr yn ein hysgolion difreintiedig yn colli allan eleni.  Dyma y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn ymweld ac un o’r ysgolion.

Gwyliwch adroddiad Kirsty Williams y Gweinidog Addysg yma: