Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Mae’r Tîm Campws Cyntaf ym Mhrifysgol De Cymru yn ceisio penodi Gweinyddodd y Campws Cyntaf  i  gefnogi’r rhaglen Campws Cyntaf….

Os hoffech fwcio lle ar y digwyddiad i flwyddyn 9 a 10, cwblhewch y ffurflen bwcio ar-lein. Cliciwch ar y…

Sesiwn 2 – Adolygu ‘Of Mice and Men’ Bydd trideg disgybl Blwyddyn 10 o Ysgol Uwchradd Pontypridd yn ymweld â…

Beth sy’n digwydd at Ddiwrnod Agored? Mae diwrnodau agored yn ffordd ddelfrydol o ddarganfod a yw’r brifysgol yn iawn i…

Hay Taith y Sgriblwyr

31st Hydref

Mae Gwyl y Gelli’n mynd ar daith eto, diolch i nawdd gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn galluogi plant ysgol ledled Cymru i fwynhau Taith y Sgriblwyr. Bydd y daith yn cael ei gynnal ym mhum prifysgol ar draws Cymru sy’n cynnwys Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, gyda chefnogaeth staff First Campus.

Good, better best image

Cafodd grŵp o 100 o ddisgyblion blwyddyn 7 o Ysgol Uwchradd Gymunedol newydd Gorllewin Caerdydd (CWCHS) gyfle i gymryd rhan…