Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

AI Camp Day

16th Gorfennaf

Artificial Intelligence Residential

Artificial Intelligence Camp Feature Image

Gwersyll AI

21st Mai

Bydd Technocamps, ar y cyd â First Campus a Phrifysgol De Cymru, yn cynnal cwrs preswyl 3 diwrnod, 2 noson ar gyfer disgyblion Blwyddyn 12 o ledled De Ddwyrain Cymru. Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at fyfyrwyr gyda diddordeb mewn Cyfrifiadura, Cyfrifiadureg a TGCh, a bydd yn edrych ar Ddeallusrwydd Artiffisial.