Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Sesiwn 2 – Adolygu ‘Of Mice and Men’ Bydd trideg disgybl Blwyddyn 10 o Ysgol Uwchradd Pontypridd yn ymweld â…

Sesiwn 1 – Technegau Adolygu Bydd trideg disgybl Blwyddyn 10 o Ysgol Uwchradd Pontypridd yn ymweld â Champws Trefforest ar…

Gan weithio gydag Ysgol Uwchradd Pontypridd, mae First Campus wedi trefnu i ddisgyblion Blwyddyn 10 fynychu sesiynau adolygu i gefnogi arholiad TGAU Llenyddiaeth Saesneg.