Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Bydd y gweithdy animeiddio hwn yn cynnwys cyfranogwyr (10 – 16 oed) yn treulio 10 diwrnod yn gweithio’n unigol neu…

Bydd y gweithdy animeiddio hwn yn cynnwys cyfranogwyr (10 – 16 oed) yn treulio 10 diwrnod yn gweithio’n unigol neu…

Bydd y gweithdy animeiddio hwn yn cynnwys cyfranogwyr (10 – 16 oed) yn treulio 10 diwrnod yn gweithio’n unigol neu…

Bydd y gweithdy animeiddio hwn yn cynnwys cyfranogwyr (10 – 16 oed) yn treulio 10 diwrnod yn gweithio’n unigol neu…

Drama Cyfrwng Cymraeg

30th Gorfennaf

Mae First Campus ym Mhrifysgol De Cymru yn edrych am 20 person ifanc rhwng 12-16 mlwydd oed i gymryd rhan mewn llwyfaniad o Llewellyn Fawr yn yr Eisteddfod ar y 9fed o Awst 2018. Er mai’r Gymraeg fydd iaith y perfformiad, mae’r Ysgol Haf ar agor i gyfranogwyr Saesneg sydd â diddordeb mewn gwella eu sgiliau Cymraeg.

Ysgol Haf Dawns

30th Gorfennaf

Hoffai First Campus ym Mhrifysgol De Cymru eich gwahodd i gymryd rhan mewn Ysgol Haf Dawns i ddatblygu’ch sgiliau coreograffi a dawnsio yn y fan a’r lle. Byddwch yn treulio pythefnos yn gweithio mewn stiwdios dawns tra modern ar amrywiaeth o arddulliau dawnsio cyfoes.

Bydd y gweithdy animeiddio hwn yn cynnwys cyfranogwyr (10 – 16 oed) yn treulio 10 diwrnod yn gweithio’n unigol neu…

Bydd y gweithdy animeiddio hwn yn cynnwys cyfranogwyr (10 – 16 oed) yn treulio 10 diwrnod yn gweithio’n unigol neu…

Ysgol Haf CA4 – 4

26th Gorfennaf

Mae Ysgol Haf First Campus ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr gael blas ar y cyfleoedd sydd…

Bydd y gweithdy animeiddio hwn yn cynnwys cyfranogwyr (10 – 16 oed) yn treulio 10 diwrnod yn gweithio’n unigol neu…