Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Mae’r Clwb Sadwrn Gwyddoniaeth Cenedlaethol yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc 14-16 oed fynychu dosbarthiadau bore Sadwrn i astudio amrediad…

Mae’r Clwb Sadwrn Celf a Dylunio Cenedlaethol yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc 14-16 oed fynychu dosbarthiadau bore Sadwrn i…

Mae’r Clwb Sadwrn Gwyddoniaeth Cenedlaethol yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc 14-16 oed fynychu dosbarthiadau bore Sadwrn i astudio amrediad…

Gan weithio gydag Ysgol Uwchradd Pontypridd, mae First Campus wedi trefnu i ddisgyblion Blwyddyn 10 fynychu sesiynau adolygu i gefnogi arholiad TGAU Llenyddiaeth Saesneg.