Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Mae Diwrnod Ysbrydoliaeth y Brifysgol, sy’n cael ei redeg gan y Sioe Deithiol Addysg Uwch, yn ddigwyddiad un diwrnod a…

Mae Diwrnod Ysbrydoliaeth y Brifysgol, sy’n cael ei redeg gan y Sioe Deithiol Addysg Uwch, yn ddigwyddiad un diwrnod a…

Mae Diwrnod Ysbrydoliaeth y Brifysgol, sy’n cael ei redeg gan y Sioe Deithiol Addysg Uwch, yn ddigwyddiad un diwrnod a gynhelir ddwywaith y flwyddyn, gyda’r nod o godi dyheadau disgyblion Blwyddyn 11 ar draws Cymru, a hyrwyddo addysg uwch.