Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Gan weithio mewn partneriaeth â’r Dr Suzy Keane, Rheolwr Academaidd Cemeg a Gwyddoniaeth Fferyllol yn PDC, bydd 16 disgybl blwyddyn 9 mwy abl a thalentog yn cael eu gwahodd i ymweld â’r labordai Cemeg ar Gampws Glyn-taf Uchaf.

Gan weithio mewn partneriaeth â’r Dr Suzy Keane, Rheolwr Academaidd Cemeg a Gwyddoniaeth Fferyllol yn PDC, bydd 16 disgybl blwyddyn 9 mwy abl a thalentog yn cael eu gwahodd i ymweld â’r labordai Cemeg ar Gampws Glyn-taf Uchaf.

Cemeg ar waith

24th Ebrill

Bu deunaw disgybl Blwyddyn 9 Ysgolion Llysweri, Llanwern a Brynmawr ymweld â Champws Glyn-taf Uchaf ar 28 Mawrth ar gyfer…

Cemeg at waith

28th Mawrth

Bydd pedwar gweithdy gwahanol iddynt eu mynychu ar y diwrnod. Mae’r gweithdai’n cynnwys Gwyddoniaeth 3D gyda Phrifysgol Caerdydd a Gwyddoniaeth…

Ymwelodd pymtheg disgybl o Ysgol Uwchradd Casnewydd â Champws Glyn-taf Uchaf ar gyfer Cemeg: yr anrheg Nadolig perffaith. Gan weithio…