Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i ddisgyblion CA4 gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio’r cyfleusterau yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i ddisgyblion CA4 gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio’r cyfleusterau yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i ddisgyblion CA4 gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio’r cyfleusterau yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dyma gyfle i gyfranogwyr ehangu eu dysgu o fewn TGAU Bwyd a Maetheg CBAC mewn tri maes penodol;  Maetheg, Technoleg Bwyd a Lletygarwch.

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i ddisgyblion CA4 gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio’r cyfleusterau yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i ddisgyblion CA4 gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio’r cyfleusterau yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i ddisgyblion CA4 gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio’r cyfleusterau yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’r prosiect hwn yn gyfle i bobl ifanc â diddordeb mewn dawns i archwilio llwybrau astudio amgen at berfformiad traddodiadol trwy weithdai dan arweiniad y gyfadran BSc Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i ddisgyblion CA4 gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio’r cyfleusterau yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’r prosiect hwn yn gyfle i bobl ifanc â diddordeb mewn dawns i archwilio llwybrau astudio amgen at berfformiad traddodiadol trwy weithdai dan arweiniad y gyfadran BSc Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.