Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Dyddiad Darganfod

22nd Ionawr

Mae’r digwyddiad yma ar gyfer disgyblion sydd ag ASD a fydd yn ffeindio’n fanteisiol i fynychu diwrnod agored, ond, heb y torfeydd o bobl.

Cynllun yw Prosiect Discovery ar gyfer pobl ifanc sydd wedi cael diagnosis o ASD ac sydd rhwng 14 a 19…

Prosiect Darganfod

16th Tachwedd

Mae’r Prosiect Darganfod yn gynllun i bobl ifanc sydd â diagnosis o Anhwylder Sbectrwm Awtistig, sydd rhwng 14 ac 19 oed ac sydd â’u bryd ar fynd i addysg uwch yn y pen draw.

Mae’r Prosiect Darganfod yn rhedeg ar gyfer pobl ifanc gydag anhwylder yn y sbectrwm awtistig, rhwng 14 a 19 mlwydd…