Darllenwch am weithgareddau a digwyddiadau diweddaraf y First Campus.

Cardiff Metropolitan University

Yn Met Caerdydd rydym yn cynnal Diwrnodau Agored israddedig ar y campws trwy gydol y flwyddyn.

Cardiff Metropolitan University

Yn Met Caerdydd rydym yn cynnal Diwrnodau Agored israddedig ar y campws trwy gydol y flwyddyn.

Cardiff Metropolitan University

Yn Met Caerdydd rydym yn cynnal Diwrnodau Agored israddedig ar y campws trwy gydol y flwyddyn.

Bydd y sesiwn yn cymryd cyfranogwyr drwy’r math o sesiwn ymarferol rydym yn darparu ar gyfer ein myfyrwyr a fydd digon o amser ar gyfer trafodaeth a Chwestiynau ac Atebion.

Bydd y gweithdy animeiddio hwn yn cynnwys cyfranogwyr (10 – 16 oed) yn treulio 10 diwrnod yn gweithio’n unigol neu…

Caiff gweithdai Ysgrifennu a Chynhyrchu Caneuon eu cynnal yn ystod gwyliau’r haf i gyflwyno pobl ifanc i’r sgiliau sy’n rhan o recordio a chymysgu eu cân eu hunain mewn awyrgylch broffesiynol. 

Caiff gweithdai Ysgrifennu a Chynhyrchu Caneuon eu cynnal yn ystod gwyliau’r haf i gyflwyno pobl ifanc i’r sgiliau sy’n rhan o recordio a chymysgu eu cân eu hunain mewn awyrgylch broffesiynol.

Bydd y gweithdy animeiddio hwn yn cynnwys cyfranogwyr (10 – 16 oed) yn treulio 10 diwrnod yn gweithio’n unigol neu…

Caiff gweithdai Ysgrifennu a Chynhyrchu Caneuon eu cynnal yn ystod gwyliau’r haf i gyflwyno pobl ifanc i’r sgiliau sy’n rhan o recordio a chymysgu eu cân eu hunain mewn awyrgylch broffesiynol. 

Bydd y gweithdy animeiddio hwn yn cynnwys cyfranogwyr (10 – 16 oed) yn treulio 10 diwrnod yn gweithio’n unigol neu…