First Campus Home

16/17 Gwersyll Gofod a Pheirianneg i Ferched

Dydd Gwener 18 Awst 2017

Cymerodd pymtheg merch ran mewn tridiau llawn hwyl yn darganfod am gyfleoedd i astudio’r Gofod a Pheirianneg yn y Brifysgol. Gyda diolch i arbenigwyr ym Mhrifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar y diwrnod cyntaf, roeddent yn gallu trin meini awyr, darganfod pam fod sêr yn ffrwydro ac ateb pam fod coch yn oer a glas yn boeth yn y Gofod! Cynhaliwyd yr ail ddiwrnod ym Mhrifysgol De Cymru gyda’r ffocws ar weithio mewn tîm, gan weithio gyda’i gilydd i barasiwtio ŵy yn ddiogel; cyn ymweld ag ystafelloedd peirianneg y Brifysgol am gyfle i roi cynnig ar rybedio paneli metel at ei gilydd a chynllunio, adeiladu a lansio eu roced eu hunain. Ar y diwrnod olaf roedd yna drip i @Bristol, unig Blanetariwm 3D y DU, ble welon nhw’r bydysawd yn dod yn fyw o flaen eu llygaid.

“I bawb a oedd yn rhan o’r Gwersyll Gofod a Pheirianneg, hoffwn fynegi fy niolch am eich ymdrechion yn rhoi’r cyfle i fy merch fynychu’r Gwersyll Gofod a Pheirianneg. Mae hi wedi dweud wrthyf ei bod yn credu ei fod yn anhygoel a’i bod hi wir wedi mwynhau, a’i bod wedi ei argyhoeddi’n fwy mai gwyddoniaeth (Astroffiseg yn benodol) yw beth hoffai hi ei wneud. Diolch am roi’r cyfle arbennig hwn i fy merch.”

heb feddwl am ymgeisio i’r Brifysgol, cyn mynychu’r digwyddiad.

wedi dweud eu bod yn fwy tebygol o ymgeisio i’r Brifysgol, ar ôl mynychu’r digwyddiad.