First Campus Home

SHEP – Edrychwch be wnaethon ni dros yr haf!

Dydd Gwener 20 Medi 2019

SHEP (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol) 2019

Mae disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gaerdydd wedi bod yn ymweld â Champws Llandaf Prifysgol Fetropolitan Caerdydd fel rhan o’r SHEP (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol) trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst.

Rhaglen yn yr ysgol yw SHEP (a ariennir gan WLGA) sy’n darparu prydau bwyd iach, addysg bwyd a maeth, gweithgaredd corfforol a sesiynau cyfoethogi i blant mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yn ystod gwyliau’r haf. Mae First Campus wedi bod yn cynnig Ymweliadau Campws fel gweithgaredd cyfoethogi ar y rhaglen am y ddwy flynedd ddiwethaf. I ddarganfod mwy am y Rhaglen SHEP ewch i’w gwefan https://www.wlga.wales/food-and-fun-school-holiday-enrichment-programme

Eleni, cafodd disgyblion gyfle i fyw fel myfyriwr Prifysgol am ddiwrnod, gan gymryd rhan mewn gweithdai mewn pynciau y gellir eu hastudio yn y Brifysgol a darganfod sut mae Campws Prifysgol yn cymharu ag amgylchedd eu hysgol.

Roedd y gweithdai’n cynnwys Argraffu Sgrin, Gwyddoniaeth Biofeddygol, Lletygarwch a Bwyd, Ysgolion Coedwig, Print Lino, Roboteg, Gofal Iechyd Cyflenwol ac Ysgrifennu Creadigol

Eleni estynnwyd y Rhaglen SHEP i CA3, ac fel ddaeth disgyblion o Ysgol Uwchradd St Teilo draw i Gampws Llandaf i gymryd rhan yn y gweithdai, ond cawsant eu herio hefyd i feddwl am yr ystod o bynciau y gallent eu hastudio yn y dyfodol mewn sesiwn ‘Chwalu’r Chwedl’.

I gael mwy o wybodaeth am ein hystod o brosiectau CA2 a CA3 gysylltwch â ni dwy ein tudalen cysylltu