Saturday Club – Dosbarth Meistr Proffesiynol

Dydd Mawrth 19 Mawrth 2019

Yn ddiweddar cynhaliodd First Campus Ddosbarth Meistr Proffesiynol fel rhan o’u Rhaglen Clybiau Dydd Sadwrn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Daeth y Clybiau Celf a Dylunio a Gwyddoniaeth at ei gilydd i gydweithio ar sesiwn amlddisgyblaethol i hyrwyddo cysylltiadau hanfodol rhwng Celf a Gwyddoniaeth.  Arweiniwyd y dosbarth meistr gan y dylunydd cadeiriau olwyn arloesol David Constantine, cyd-sylfaenydd yr elusen ‘Motivation’ sy’n seiliedig ym Mryste. Cynhaliwyd y Dosbarth Meistr ddydd Sadwrn 23ain o Chwefror yng ngampws Llandaf y Brifysgol.

Mae Motivation yn darparu cadeiriau olwyn a gwasanaethau i bobl anabl mewn gwledydd sy’n datblygu; mae eu prosiectau yn ffocysu ar gefnogi pobl anabl mewn saith gwlad ar draws Affrica ac Asia.  Dywedodd David Constantine, cyd-sylfaenydd Motivation: “Mae gan dros biliwn o bobl yn y byd ryw fath o anabledd heddiw, mae 80% o’r bobl yma yn byw yn y byd sy’n datblygu. Yn y Dosbarth Meistr hwn, roeddem yn gobeithio cael myfyrwyr i feddwl am faterion cymdeithasol, materion yn ymwneud ag anabledd, lleoliadau eraill y tu hwnt i’r DU a’r heriau o fyw yn y gwledydd hynny. Roeddem hefyd eisiau gwneud iddynt feddwl am ddylunio ar gyfer y byd go iawn ac am gost fforddiadwy. ”

Dywedodd Linda Smith, Cydlynydd First Campus Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: ’’ ‘roedd David yn hael iawn wrth rannu ei brofiad personol o anabledd a sut mae wedi llywio ei lwybr gyrfaol. Amlygodd y sesiwn bwysigwrydd Dylunio Cynnyrch i’n Clybiau Celf, Dylunio a Gwyddoniaeth a chymhwyso syniadau o’r ddau bersbectif i ddatrys problemau dylunio yn erbyn problemau swyddogaeth. Roedd y grŵp yn ffodus iawn o gael cyd weithio gyda David sydd yn ysbrydoledig yn y diwydiant dylunio. Cyflwynir y Clybiau Dydd Sadwrn Cenedlaethol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd mewn partneriaeth â The Saturday Club Trust, elusen yn Llundain sy’n anelu at ysbrydoli artistiaid a gwyddonwyr y dyfodol. Mae’n cynnig cyfle i bobl ifanc fynychu Clwb Sadwrn wythnosol yn eu sefydliad Addysg Uwch lleol.

https://www.motivation.org.uk/our-story

https://saturday-club.org/