Rhaglen Talent STEM

Dydd Mercher 19 Medi 2018

Datblygwyd rhaglen Talent STEM mewn partneriaeth â’r Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach yng Nghymru a Swyddfa Datblygu’r Brifysgol Agored. Fel rhan o’r rhaglen, mae myfyrwyr abl a brwdfrydig y Chweched Dosbarth yn gallu astudio amrediad o fodiwlau lefel prifysgol, trwy ddysgu o bell, ochr yn ochr â’u hastudiaethau Safon UG neu Safon Uwch.

Gall fyfyrwyr ddewis o blith nifer o fodiwlau ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg neu fathemateg. Mae First Campus yn cynnig bwrsari i fyfyrwyr sy’n bodloni’r meini prawf gofynnol i’w galluogi i astudio un o’r cyrsiau Prifysgol Agored hyn am ddim yn ystod hydref 2018. I fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio pwnc STEM yn y brifysgol, gall astudio modiwl y Brifysgol Agored wella eu gallu yn y pwnc a’u helpu i wneud hyd yn oed yn well yn eu harholiadau, yn ogystal â sicrhau bod eu cais UCAS yn sefyll allan o’r gweddill.

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i wefan First Campus:

https://www.firstcampus.org/prosiect/datblygustem/?lang=cy