First Campus Home

Rhaglen Gwreiddiau Radio Able

Dydd Mercher 3 Gorfennaf 2019

Fe aeth grŵp bach o bobl ifanc o’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr Ifanc i Gwmbran Uchaf er mwyn cymryd rhan mewn sesiwn radio gyda Able Radio. Reodd ‘Gwreiddiau’ yn raglen 6 wythnos a oedd yn dysgu’r bobl ifanc sut i lunio rhaglen radio a dewis caneuon yr hoffent eu darlledu. Cafodd y  gwaith eu gynnwys ar ddarllediad y we – Able Radio. Mae hwn yn weithgaredd dilynol gan Fforymau Rhanbarthol Teithio Ymlaen, sydd wedi cael ei gynnal gan First Campus am y bum mlynedd diwethaf.