Prosiectau

Mae’r cwrs preswyl Blwyddyn 9 yn ddigwyddiad blynyddol sy’n gweld disgyblion o ysgolion ledled De Ddwyrain Cymru yn ymweld â champws Prifysgol.
Y bwriad yw rhoi  profiad 3 diwrnod i’r disgyblion a cheisio codi eu dyheadau addysgol  trwy gymysgedd o sesiynau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad yn ogystal â profiad ymarferol o fywyd fel myfyriwr israddedig.

Mae’r prosiect yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 a CA4 (Blwyddyn 9 ac uwch) gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol mewn ystod o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio cyfleusterau Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’r prosiect yma yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 a CA4 (Blwyddyn 9 ac uwch) gymryd rhan mewn sesiynau ‘Celf a Dylunio’ wythnosol yn yr Ysgol Gelf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.