Prosiectau

Mae Gŵyl y Gelli yn ôl a gyda diolch i arian Llywodraeth Cymru, mae taith y Sgriblwyr i blant ysgol yn teithio ledled Cymru.

Mae First Campus yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr ar gampws prifysgol lleol.
Yn ystod yr ymweliad bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithdai, gweithgareddau a chyflwyniadau.

Gweithdy  poblogaidd wedi’i gynllunio i roi cipolwg i’r cyfranogwyr ar sut mae Cemeg yn gyfrifol am lawer o anrhegion Nadolig hygyrch bob dydd.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg? Ymunwch â’r Clwb Dydd Sadwrn Cenedlaethol AM DDIM i bobl ifanc 13 – 16 oed ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd – Campws Llandaf.

Cyfres Gweithdy Bwyd a Maeth TGAU. Mae’r prosiect hwn yn gyfle i gyfranogwyr ymestyn eu dysgu o fewn cwrs TGAU Bwyd a Maeth CBAC ar draws tri maes allweddol; Maeth, Technoleg Bwyd a Lletygarwch.

Mae’r cwrs preswyl Blwyddyn 9 yn ddigwyddiad blynyddol sy’n gweld disgyblion o ysgolion ledled De Ddwyrain Cymru yn ymweld â champws Prifysgol.
Y bwriad yw rhoi  profiad 3 diwrnod i’r disgyblion a cheisio codi eu dyheadau addysgol  trwy gymysgedd o sesiynau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad yn ogystal â profiad ymarferol o fywyd fel myfyriwr israddedig.

Mae’r prosiect yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 a CA4 (Blwyddyn 9 ac uwch) gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol mewn ystod o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio cyfleusterau Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.