Prosiectau

Yn cael eu cynnal mewn ysgolion uwchradd, bydd myfyrwyr mathemateg israddedig yn cael eu lleoli yn yr adran Fathemateg a hefyd yn rhedeg clwb mathemateg ar ôl ysgol ar gyfer myfyrwyr mathemateg mwy galluog a thalentog Blwyddyn 8.

Bydd myfyrwyr blwyddyn 6 yn mynychu clwb animeiddio ar ôl ysgol am chwe wythnos.

Nod y Diwrnodau Ymweld â’r Campws yw codi dyheadau addysgol trwy roi cyfle i ddisgyblion yn CA3 i ymweld â Champws Prifysgol.

Diwrnod adolygu ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11 a gynhaliwyd ar Gampws Trefforest, PDC.

Mae’r Clwb yn rhoi cyfle unigryw i bobl ifanc ym mlwyddyn 9, 10 ac 11 i astudio Gwyddoniaeth bob bore Sadwrn yn eu coleg, prifysgol neu amgueddfa leol, yn rhad ac am ddim.

Mae’r prosiect Dysgu Cymunedol yn cyflwyno modiwlau lefel 3, 10 credyd yn rhad ac am yn ddim mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol-economaidd o amgylch Caerdydd a Chymoedd De Cymru, yn benodol mewn ardaloedd lle mae cyfranogiad mewn addysg uwch yn isel ar hyn o bryd.

Dyma gyfle i gyfranogwyr ehangu eu dysgu o fewn TGAU Bwyd a Maetheg CBAC mewn tri maes penodol;  Maetheg, Technoleg Bwyd a Lletygarwch.

Digwyddiad blynyddol yw Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 sy’n gweld disgyblion o ysgolion ledled De Ddwyrain Cymru yn ymwneud â’r Brifysgol am flas ar fywyd myfyrwyr gyda’r nod o godi eu dyheadau addysgol at y dyfodol.