Prosiectau

Nod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol.

Ymunwch â ni ar ein cwrs preswyl 2 ddiwrnod ar gyfer gofalwyr ifanc 14-18 oed yng nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd.

Nod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol.

Mae’r Prosiect hwn yn rhoi cyfle i ysgolion sydd wedi cymryd rhan yn y Rhaglen SHEP (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol) i gymryd rhan mewn profiad dysgu teuluol ychwanegol yn Amgueddfa Sain Ffagan, Caerdydd.

Mae First Campus wedi partneru gyda’r tîm Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i gynnig cyrsiau fel rhan o’u Ysgol Haf i Oedolion.

Mae ‘Cemeg yn y Gwaith’ wedi’i anelu at ddysgwyr mwy galluog a thalentog ym mlwyddyn 10,  i ddangos perthnasedd cemeg   ym mywyd pob dydd ac ysbrydoli myfyrwyr i barhau i astudio cemeg.

Dewch i ymuno yn y ddadl ynghylch  a ddylem newid ein ffordd o fyw i geisio taclo newid  hinsawdd. Bydd y diwrnod yn cynnwys gwybodaeth am wyddoniaeth newid yn yr hinsawdd, gwybodaeth am ddewisiadau, a chyfle i ddod o hyd i dystiolaeth gan ddefnyddio orielau’r Amgueddfa.