Prosiectau

Nod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol.

Mae’r Prosiect hwn yn rhoi cyfle i ysgolion sydd wedi cymryd rhan yn y Rhaglen SHEP (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol) i gymryd rhan mewn profiad dysgu teuluol ychwanegol yn Amgueddfa Sain Ffagan, Caerdydd.

Mae ‘Cemeg yn y Gwaith’ wedi’i anelu at ddysgwyr mwy galluog a thalentog ym mlwyddyn 10,  i ddangos perthnasedd cemeg   ym mywyd pob dydd ac ysbrydoli myfyrwyr i barhau i astudio cemeg.

Dewch i ymuno yn y ddadl ynghylch  a ddylem newid ein ffordd o fyw i geisio taclo newid  hinsawdd. Bydd y diwrnod yn cynnwys gwybodaeth am wyddoniaeth newid yn yr hinsawdd, gwybodaeth am ddewisiadau, a chyfle i ddod o hyd i dystiolaeth gan ddefnyddio orielau’r Amgueddfa.

Mae tocynnau am ddim ar gael i’w harchebu ar gyfer Cyfres Darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol, a fydd yn cael eu ffrydio’n fyw ym Mhrifysgol De Cymru.

Dewch i gwrdd â phobl newydd a dysgu sut i gynllunio gardd gymunedol, sy’n hawdd ei chynnal ac yn fwytadwy.