Prosiectau

To support transition and raise the aspirations of learners, year 7 pupils from the newly created Cardiff West Community High School (CWCHS) will visit Cardiff Metropolitan University and University of South Wales to undertake a tour of the facilities and find out about Creative Industries courses.

Mae’r rhaglen Animeiddio’n rhoi cyfle i ddysgwyr rhwng 10 a 18 mlwydd oed i fynychu gweithdai wedi’u trefnu gan Turnip Starfish, arbenigwr yn y diwydiant, ym Mhrifysgol De Cymru, Trefforest, yn ystod gwyliau’r haf ac yn ystod y flwyddyn.

Mae’r gweithdy’n cyflwyno disgyblion i ddylanwad cemeg ar ein bywydau o ddydd i ddydd, yna’n symud ymlaen i roi cyfle i’r myfyrwyr drio eu harbrofion eu hunain ar amryw nwyddau tŷ i brofi lefelau asid.

The event has been designed to embed progression to university within the level 3 induction period.

Gan weithio gydag Ysgol Gyfun Treorci, mae First Campus wedi creu rhaglen pontio i gefnogi disgyblion Blwyddyn 10 yn mynd i mewn i Flwyddyn 11.

Rhaglen Mentora Mentoring Programme

Nod y rhaglen mentora cyffredinol yw cefnogi disgyblion a’u galluogi i wynebu eu heriau addysgol cyfredol a chynllunio at y dyfodol.