Prosiectau

Rydym wedi llunio 4 sesiwn ar gyfer y plant yr haf hwn. Mae’r holl sesiynau wedi’u cynllunio i fod rhwng 1 – 1.5 awr o hyd, ac rydym wedi darparu’r holl gyfarpar y bydd ei angen arnynt ar gyfer y sesiynau, byddant yn derbyn bag ar gyfer pob sesiwn wythnosol.

Ymunwch gyda ni yn ein ‘Gŵyl Ddigidol Gofalwyr Ifanc’ sy’n cael ei chynnal rhwng 27 Gorffennaf a 7 Awst.

Angen ysbrydoliaeth i ddod o hyd i’ch ochr artistig?

Mae First Campus wedi penderfynu treialu ein cyfrif Instagram cyntaf. Gobeithiwn trwy greu cynnwys dychmygus a chynhwysol y gallwn gadw mewn cysylltiad â’n dysgwyr a gobeithio eu hysbrydoli i gymryd rhan.

Yn dod cyn hir!

Gall y byd rydyn ni’n byw ynddo ar hyn o bryd fod yn dipyn o her, mae gan bob un ohonom ein ffordd ein hunain o ymdopi. Dyma ychydig o dudalennau efallai yr hoffech ymweld â nhw i weld sut mae eraill yn delio ac yn gwneud y gorau o’r sefyllfa.