Prosiectau

Rhaglen sy’n cael ei redeg gan y Adam Day o Adran Gemeg Prifysgol Caerdydd yw ‘Hylifau Pennaf’, gyda’r nod o gyflwyno disgyblion i asidau, alcalïau a’r dangosyddion a ddefnyddir i’w gwahaniaethu.

Cyfle i wella Sgiliau Iaith Saesneg a chwblhau hyd at dri chwrs achrededig Lefel 3

Ymunwch â chwmni theatr ‘Tin Shed’ ar antur theatrig, lle allwch chi ymgolli ac archwilio beth sy’n digwydd pan fydd bywyd ysgol yn cael ei droi ben ei waered am awr.

Rhaglen sy’n darparu prydau iach, addysg am fwyd a maeth, sesiynau corfforol a chyfoethogi ydi SHEP, i blant sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yn ystod gwyliau’r haf.

Datblygwyd y prosiect hwn yn arbennig ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows gan First Campus a’r tîm Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, er mwyn cefnogi’r bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau Saesneg.

Mae USW Glyntaf yn cynnal Gŵyl Gemeg Sefydliad Salters i Flwyddyn 9.

Bydd y prosiect hwn yn rhoi cyfle i gyfranogwyr brofi pob cam o gynllunio te prynhawn â thema. 

Mae STEM- yn fyw! yn ddigwyddiad sydd wedi’i gynllunio i roi safbwynt newydd i fyfyrwyr, drwy eu tywys o’r ystafell ddosbarth a rhoi cyfle iddynt ymgolli ym myd gwyddoniaeth.