Prosiectau

Rwy’n falch o gyhoeddi y bydd ein digwyddiad STEMlive ‘Mission to Mars’ yn cael ei lansio eleni ar 17 a 18 o Fehefin. Mae’r digwyddiad ar gyfer disgyblion blwyddyn 8 sydd â diddordeb mewn pynciau STEM neu a allai fod angen ychydig o ysbrydoliaeth!

Mae  First Campus, mewn cydweithrediad ag Ysgol Gymunedol Tonyrefail, yn cynnig cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn sesiynau cyfoethogi misol, mewn ystod eang  o feysydd o dan arweiniad tiwtoriaid a myfyrwyr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’r Diwrnod Ymweld â’r Campws ‘Dyfodol Hyderus’ wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer Gofalwyr Ifanc a Phlant mewn gofal.

Bydd First Campus, mewn cydweithrediad ag Ysgol Uwchradd y Dwyrain yn cynnig cyfle i ddisgyblion sy’n mynychu’r Clwb Ar Ôl Ysgol Gofalwyr Ifanc, gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gwahanol mewn ystod o feysydd o  dan arweiniad tiwtoriaid a myfyrwyr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’r prosiect yma yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 a CA4 (Blwyddyn 9 ac uwch) gymryd rhan mewn sesiynau ‘Celf a Dylunio’ wythnosol yn yr Ysgol Gelf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae Taith Scriblwyr Gŵyl y Gelli a First Campus yn eich gwahodd i Brifysgol De Cymru, Campws Casnewydd i weithio gyda’r awdur a’r perfformiwr Steven Camden, a elwir hefyd yn Polarbear, am ddiwrnod hwyliog ac anffurfiol, i greu darn byr o ffuglen fflach i’w gyhoeddi gan y Brifysgol De Cymru.

Nod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol.

Ymunwch â ni ar ein cwrs preswyl 2 ddiwrnod ar gyfer gofalwyr ifanc 14-18 oed yng nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd.