Prosiectau

Cyfnod Preswyl CBCDC yn ystod Tymor yr Haf, 2021

Mae’n bleser gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gynnig wythnos o weithdai i’ch disgyblion yr haf hwn wedi’u hariannu gan Cwmpas Cyntaf. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun penodol ar gyfer disgyblion o flynyddoedd 7 i 11, yn unol â’u hanghenion a’u diddordebau gan gynnwys ymweliad* â CBCDC yn CF10 3ER.

Gofalwyr Ifanc

Rydym yn cynnig ystod o brosiectau a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr Ifanc sy’n Oedolion sydd â’r nod o’ch helpu i ddarganfod ai Prifysgol yw’r dewis iawn i chi a darparu cefnogaeth ac arweiniad ar bob cam o’ch taith tuag at Addysg Uwch. 

Pobl Ifanc â Phrofiad o fod mewn Gofal

Rydym yn cynnig ystod o brosiectau a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer Pobl Ifanc â Phrofiad o fod mewn Gofal sydd â’r nod o’ch helpu i ddarganfod ai Prifysgol yw’r dewis iawn i chi a darparu cefnogaeth ac arweiniad ar bob cam o’ch taith tuag at Addysg Uwch.

Mentora

Mae gan y Campws Cyntaf pedwar o werthoedd allweddol, rydym yn: fawr ein gofal, cynhwysol, cydweithredol a myfyriol. Mae’r gwerthoedd hyn yn sail i’r rhaglen fentora.