Prosiectau

Angen ysbrydoliaeth i ddod o hyd i’ch ochr artistig?

Mae First Campus wedi penderfynu treialu ein cyfrif Instagram cyntaf. Gobeithiwn trwy greu cynnwys dychmygus a chynhwysol y gallwn gadw mewn cysylltiad â’n dysgwyr a gobeithio eu hysbrydoli i gymryd rhan.

Yn dod cyn hir!

Gall y byd rydyn ni’n byw ynddo ar hyn o bryd fod yn dipyn o her, mae gan bob un ohonom ein ffordd ein hunain o ymdopi. Dyma ychydig o dudalennau efallai yr hoffech ymweld â nhw i weld sut mae eraill yn delio ac yn gwneud y gorau o’r sefyllfa.

Helo, Chris ydw i. Cefais fy mhenodi i rôl Cyfarwyddwr First Campus yn dilyn ailstrwythuro yn 2019, ond mae gen i berthynas hir ac amrywiol gyda’r bartneriaeth ar ôl gweithio mewn tair rôl ar draws dwy o’n prifysgolioni. Yn yr amser hwnnw (dros ddegawd!) Rwyf wedi gweithio gydag ysgolion, cymunedau, grwpiau pobl ifanc â phrofiad gofal, arwain ein hagenda dysgu teuluol ac ôl-16.

Ellie ydw i, Rheolwr newydd First Campus sydd â chyfrifoldeb am bobl ifanc. Rwy’n gyffrous iawn fy mod wedi ymuno â First Campus ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm i ddatblygu rhaglen wych ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.