CA4

Ysgol Haf CA4

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae Ysgol Haf First Campus ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr gael blas ar y cyfleoedd sydd ar gael i astudio ar lefel Addysg Uwch.

Mae trafnidiaeth ar gael o orsaf drenau Caerdydd Canolog a lleoliadau allweddol eraill i gampysau Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Ymhlith yr opsiynau ar gyfer y flwyddyn hon mae:

Marchnata Ffasiwn

Lletygarwch a Digwyddiadau

Animeiddio a Dylunio Gemau  *DIM LLEFYDD*

Gwyddorau Iechyd

Dawns ac Addysg Gorfforol

Gwyddor Chwaraeon

Celf a Dylunio  *DIM LLEFYDD*

Digwyddiadau Blaenorol

CA4

Ysgol Haf CA4 – 1

23 Gorfennaf 2018

CA4

Ysgol Haf CA4 – 2

24 Gorfennaf 2018

CA4

Ysgol Haf CA4 – 3

25 Gorfennaf 2018

CA4

Ysgol Haf CA4 – 4

26 Gorfennaf 2018

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Ysgol Haf CA4

Oriel