PC

Ymweliad Campws – Dyfodol Hyderus

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae’r Diwrnod Ymweld â’r Campws ‘Dyfodol Hyderus’ wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer Gofalwyr Ifanc a Phlant mewn gofal. Nod y diwrnod yw darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad trwy sesiynau hwyl a rhyngweithiol sy’n cynnwys;

• Beth alla i ei astudio? / Eich Gyrfa yn y dyfodol
• Ariannu eich Astudiaethau / Cymorth i Ofalwyr Ifanc a rhai mewn gofal
• Taith a Chwis y Campws
• Pam mynd i’r Brifysgol?

10yb – 2yp.

Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed.

Dyddiad 1 – 20/4/2020
Dyddiad 2 – 29/5/2020

Mae 40 o lefydd ar gael y dydd. Cysylltwch am fwy o wybodaeth

 

Digwyddiadau ar ddod


Cofrestrwch eich diddordeb
Diolch i chi am gwblhau’r ffurflen, bydd eich data yn cael ei storio ar gronfa ddata ddiogel ac yn cael ei defnyddio gan staff First Campus i gysylltu â chi am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb.

Gellir gweld ein polisi preifatrwydd yma


Cofrestrwch eich diddordeb
Diolch i chi am gwblhau’r ffurflen, bydd eich data yn cael ei storio ar gronfa ddata ddiogel ac yn cael ei defnyddio gan staff First Campus i gysylltu â chi am ddigwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb.

Gellir gweld ein polisi preifatrwydd yma

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Llyfryn Ymweliad Campws Dyfodol Hyderus