CA2

Y Peiriant Ysgol!

Disgrifiad o'r Prosiect

Ymunwch â chwmni theatr ‘Tin Shed’ ar antur theatrig, lle allwch chi ymgolli ac archwilio beth sy’n digwydd pan fydd bywyd ysgol yn cael ei droi ben ei waered am awr.

Yn y wers Daearyddiaeth byddwch yn dysgu sut i lywio eich ffordd o amgylch adeiladau ysgol, bydd  gwersi Mathemateg yn edrych ar sut rydym yn mesur ein hunain yn erbyn ein cyfoedion ac mae’r wers Saesneg yn gêm o ddod o hyd i’r geiriau cywir i’w defnyddio mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Bydd y perfformiadau yma’n cynnwys chwarae gemau, darganfod beth mae disgyblion presennol yn ei feddwl ‘go iawn’  – wrth gyflwyno disgyblion cynradd i’r sector uwchradd mewn ffordd hwyliog,  rhyngweithiol sydd yn procio’r meddwl.

Bydd y grwpiau ysgol yn cael eu rhannu’n bedwar tîm ac yn cael mentor ‘Dysgu’ i’w harwain o amgylch y gofod. Ym mhob gorsaf bydd angen i’r grŵp gyflawni her cyn i’r gloch ganu cyn symud ymlaen i wers arall!

Digwyddiadau Blaenorol

CA2

Y Peiriant Ysgol!

02 Gorfennaf 2019

CA2

Y Peiriant Ysgol! 2

03 Gorfennaf 2019

CA2

Y Peiriant Ysgol! 3

04 Gorfennaf 2019

CA2

Y Peiriant Ysgol! 4

05 Gorfennaf 2019