Lles

Disgrifiad o'r Prosiect

Gall y byd rydyn ni’n byw ynddo ar hyn o bryd fod yn dipyn o her, mae gan bob un ohonom ein ffordd ein hunain o ymdopi. Dyma ychydig o dudalennau efallai yr hoffech ymweld â nhw i weld sut mae eraill yn delio ac yn gwneud y gorau o’r sefyllfa.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu gyngor yr hoffech eu rhannu â ni, cysylltwch â ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych:

https://www.mind.org.uk/cy/gwybodaeth-ar-gyfer-pobl-ifanc/coronafeirws/y-coronafeirws-a-dy-les/

https://wellbeing.southwales.ac.uk/llesiant/

https://emotionalwellbeingservice.org.uk/

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/hafan

https://www.youtube.com/watch?v=bMk-vywM8bM

https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/znh48xs