AB

Uwchraddio

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae’r prosiect wedi cael ei dylunio i gynnig cefnogaeth ailsefyll TGAU Maths a Saesneg i fyfyrwyr dynodedig yn y sector AB.  Nod y rhaglen yw helpu cefnogi myfyrwyr wrth iddynt baratoi i ailsefyll arholiadau. Bydd mentoriaid hefyd yn gweithredu fel modelau rôl ar gyfer addysg uwch.

Mae darpariaeth ar gael i gefnogi dysgwyr sydd angen ailsefyll TGAU Maths neu Saesneg, dros 12 wythnos o’r flwyddyn academaidd (3 yn nhymor yr Hydref, 9 yn nhymor y Gwanwyn).

Mae llysgenhadon yn ychwanegu at wersi fesul coleg, trwy gytundeb a gytunwyd ar y cyd rhwng y coleg sy’n cymryd rhan a’r llysgenhadon. Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy weithio gyda staff y coleg a gan ddefnyddio deunyddiau a ddyfeisiwyd ac a ddarparwyd gan Wasanaeth Cydbwyllgor Addysg Consortiwm Canolbarth y De, a fydd hefyd yn arwain yr hyfforddiant angenrheidiol i bob llysgennad.