OE

Taith Scriblwyr Gŵyl y Gelli – GWEITHDY FFUGLEN FLACH I OEDOLION

Disgrifiad o'r Prosiect

Taith Scriblwyr Gŵyl y Gelli – GWEITHDY FFUGLEN FLACH I OEDOLION

Dydd Gwener 7 Chwefror 2020

A YDYCH CHI’N 21 NEU’N HŶN HEB GYMHWYSTER LEFEL 4?

Mae Taith Scriblwyr Gŵyl y Gelli a First Campus yn eich gwahodd i Brifysgol De Cymru, Campws Casnewydd i weithio gyda’r awdur a’r perfformiwr Steven Camden, a elwir hefyd yn Polarbear, am ddiwrnod hwyliog ac anffurfiol, i greu darn byr o ffuglen fflach i’w gyhoeddi gan y Brifysgol De Cymru.

Steven Camden

9.30am – Cofrestru, cyflwyniad a choffi

10 am-12pm – Gweithdy bore

12 pm-1pm – Cinio

1 pm-2.30pm – Prynhawn – Gweithdy a gwerthuso

Bydd cinio a lluniaeth ar gael trwy gydol y dydd felly nid oes angen i chi ddod ag unrhyw beth heblaw eich dychymyg a’ch brwdfrydedd!

Mae 25 o lefydd ar gael, ar sail y cyntaf i’r felin.

I archebu’ch lle, cysylltwch â Jane Ellis ar 01443 482912 neu 07948 347 441 neu e-bostiwch jane.ellis@southwales.ac.uk.

 

Digwyddiadau Blaenorol