CA3

Taith i’r Blaned Mawrth 2020

Rwy'n falch o gyhoeddi y bydd ein digwyddiad STEMlive 'Mission to Mars' yn cael ei lansio eleni ar 17 a 18 o Fehefin. Mae'r digwyddiad ar gyfer disgyblion blwyddyn 8 sydd â diddordeb mewn pynciau STEM neu a allai fod angen ychydig o ysbrydoliaeth!

Disgrifiad o'r Prosiect

Rwy’n falch o gyhoeddi y bydd ein digwyddiad STEMlive ‘Mission to Mars’ yn cael ei lansio eleni ar 17 a 18 o Fehefin. Mae’r digwyddiad ar gyfer disgyblion blwyddyn 8 sydd â diddordeb mewn pynciau STEM neu a allai fod angen ychydig o ysbrydoliaeth!

I archebu lle, atebwch yr e-bost firstcampus@cardiff.ac.uk hwn gyda enw eich ysgol, manylion cyswllt a pha ddiwrnod yr hoffech ei fynychu.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu ar y daith!

 

Cofion cynnes

 

Tîm First Campus

Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Digwyddiadau ar ddod

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Taith i'r Blaned Mawrth 2020 (PDF)