CA3

STEM-yn fyw!

Disgrifiad o'r Prosiect

Blwyddyn 8

Mae STEM- yn fyw! yn ddigwyddiad sydd wedi’i gynllunio i roi safbwynt newydd i fyfyrwyr, drwy eu tywys o’r ystafell ddosbarth a rhoi cyfle iddynt ymgolli ym myd gwyddoniaeth.

Mae’r digwyddiad wedi’i gynllunio i roi safbwynt newydd i fyfyrwyr ar bynciau STEM, drwy eu tywys o’r ystafell ddosbarth a’u rhoi mewn amgylchedd lle gallant ymgolli ym myd gwyddoniaeth. Rydym yn rhoi’r cyfle i ysgolion lleol fynd i’r digwyddiad cyffrous hwn. Caniateir i bob ysgol ddod â hyd at 12 o fyfyrwyr a 2 athro. Rydym yn arbennig o awyddus i gyrraedd disgyblion y mae angen anogaeth ychwanegol arnynt i ddyfalbarhau gyda mathemateg a gwyddoniaeth. Os ydych yn ysgol gymysg, gofynnwn i chi sicrhau bod cymysgedd o tua 50:50 o ran rhyw.

Blwyddyn 8

I archebu lle, ebostiwch: firstcampus@caerdydd.ac.uk erbyn 31 Mai 2019

Digwyddiadau Blaenorol

CA3

STEM-yn fyw!

19 Mehefin 2019

CA3

STEM-yn fyw! 2

20 Mehefin 2019

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

jpg

Mae STEM- yn fyw!