CA2
CA3
CA4
CA5

Gweithdai Ysgrifennu a Chynhyrchu Caneuon

Disgrifiad o'r Prosiect

Caiff gweithdai Ysgrifennu a Chynhyrchu Caneuon eu cynnal yn ystod gwyliau’r haf i gyflwyno pobl ifanc i’r sgiliau sy’n rhan o recordio a chymysgu eu cân eu hunain mewn awyrgylch broffesiynol. Mae myfyrwyr yn treulio deuddydd yn dysgu ac yn ymarfer nifer o dechnegau ysgrifennu caneuon, gan gynnwys geiriau, rhythm, curiad a dilyniant cordiau. Maen nhw’n gweithio ar greu lŵp drymiau, ac yn ysgrifennu a gosod y lŵp dros gân wreiddiol. Yna, mae’r myfyrwyr yn symud i’r stiwdio i ddysgu hanfodion aml-dracio, recordio byw a chymysgu. Maen nhw’n chwarae offeryn ar recordiad aml-drac ac yna’n perfformio ac yn recordio eu cân yn fyw. Caiff y diwrnod olaf ei dreulio yn cymysgu fersiwn derfynol o’r gân.

Digwyddiadau Blaenorol

CA2
CA3
CA4
CA5

Songwriting and Production – Day 1

09 Ebrill 2018

CA2
CA3
CA4
CA5

Songwriting and Production – Day 2

10 Ebrill 2018

CA2
CA3
CA4
CA5

Songwriting and Production – Day 3

11 Ebrill 2018

CA2
CA3
CA4
CA5

Songwriting and Production – Day 4

12 Ebrill 2018