OE

SHEP Sesiynau Coginio i’r Teulu – Sain Ffagan

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae’r Prosiect hwn yn rhoi cyfle i ysgolion sydd wedi cymryd rhan yn y Rhaglen SHEP (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol) i gymryd rhan mewn profiad dysgu teuluol ychwanegol yn Amgueddfa Sain Ffagan, Caerdydd.

Gall teuluoedd dreulio amser yn archwilio’r gerddi,  dysgu am dyfu a chynhyrchu bwyd  cyn cynaeafu peth o’r cynnyrch  i’w ddefnyddio  i goginio pryd iach  yn y gegin Pop Up.

Am ragor o wybodaeth am y Rhaglen SHEP dilynwch y ddolen hon: https://www.wlga.cymru/food-and-fun-school-holiday-enrichment-programme

 

Digwyddiadau Blaenorol