CA2

SHEP – Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (Bwyd a Hwyl Cymru)

Disgrifiad o'r Prosiect

Rhaglen sy’n darparu prydau iach, addysg am fwyd a maeth, sesiynau corfforol a chyfoethogi ydi SHEP, i blant sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yn ystod gwyliau’r haf.

‘Bwyd a Hwyl’ yw’r brand a ddefnyddir ar lefel leol i hyrwyddo’r clybiau i blant a theuluoedd.

https://www.wlga.cymru/food-and-fun-school-holiday-enrichment-programme

Mae First Campus yn cynnig ymweliad â Champws y Brifysgol i 5 ysgol sy’n cymryd rhan yn rhaglen SHEP 2019. Nod yr ymweliadau yw rhoi cyfle i ddisgyblion ymweld â champws y Brifysgol a chymryd rhan mewn gweithgareddau  gan ddefnyddio cyfleusterau arbenigol sy’n gysylltiedig ag ysgolion academaidd y brifysgol.

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

SHEP 2019