CA2

Seremoni Wobrwyo Cystadleuaeth Roboteg Ddynolffurf

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae Ysgol Technolegau Caerdydd wedi bod yn gweithio gyda disgyblion yn Ysgol Blaenycwm ym Mrynmawr, Blaenau Gwent, i ddarparu blas ar hanes hynod ddiddorol 500-mlynedd Roboteg Ddynolffurf, yn ogystal ag ar y technolegau diweddaraf gan gynnwys Google Glass, darllenwyr meddyliau a dronau gwib.

Ymwelodd 24 disgybl ifanc brwd dros y maes o Ysgol Blaenycwm â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Mawrth i fynychu gweithdai a dysgu sut i raglenni robot dynolffurf i ddawnsio neu ganu.

Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur yn gweithio ar eu hymgais ar gyfer Cystadleuaeth Roboteg Ddynolffurf – Blaenycwm 2018 (noddwyd gan OpticMusic Ltd).
Ar ddydd Gwener yr 22ain bydd y disgyblion, ynghyd â rhiant/gwarcheidwad, yn mynd i Met Caerdydd i fynychu Seremoni Wobrwyo, gyda Stephanie Roberts o Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn cyhoeddi’r cais buddugol. Yna, byddant yn ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac yn mynd ar daith o Arddangosfa KIZUNA: Japan | Cymru | Dylunio.

Digwyddiadau Blaenorol