CA3
CA4

Seibr yn gyntaf

Disgrifiad o'r Prosiect

Digwyddiad Seibr yn Gyntaf

Gyda’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol

Dydd Sadwrn 16eg Tachwedd 2019

ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Dinas Casnewydd

‘Trailblazers’ 9yb – 12.30yp ar gyfer blwyddyn 8

‘Adventurers’ 1.15yp – 5yh ar gyfer blwyddyn 9

Ar gyfer disgyblion sydd â diddordeb neu ddawn ym maes gwyddoniaeth cyfrifiadureg – gan gynnwys datryswyr problemau, meddylwyr beirniadol a’r rhai sy’n awyddus i ddysgu mwy am ddyfodol y diwydiant technoleg. Bydd y disgyblion yn profi amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys gweithdy a gynlluniwyd i greu ‘seibertrailblazers’ ac anturiaethwyr a’i paratoi yn barod ar gyfer heriau technoleg y dyfodol!

 

Mae lleoedd ar y cwrs yma  yn gyfyngedig, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu cyn y digwyddiad trwy e-bost.

Digwyddiadau Blaenorol