CA3
CA4

Hay Taith y Sgriblwyr

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae Gwyl y Gelli’n mynd ar daith eto, diolch i nawdd gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn galluogi plant ysgol ledled Cymru i fwynhau Taith y Sgriblwyr. Bydd y daith yn cael ei gynnal ym mhum prifysgol ar draws Cymru sy’n cynnwys Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, gyda chefnogaeth staff First Campus.

Byddwn yn adrodd straeon, yn gofyn cwestiynau ac yn ysbrydoli empathi a chreadigrwydd trwy gyfrwng ysgrifennau grymus.

Byddwn hefyd yn cychwyn sgyrsiau gyda phobl ifanc er mwyn gwrando ar eu lleisiau a’u dewisiadau.  Bydd siariadwyr a chyflwynwyr yn treulio amser gyda’r disgyblion, ar y llwyfan ac oddi arno, ac yn annog y sgyrsiau hyn trwy gydol y daith.

Os hoffech fynychu Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli ym Mhrifysgol De Cymru, Casnewydd ar ddydd Llun y 15fed a / neu ddydd Llun yr 22ain o Ionawr, cwblhewch y ffurflen bwcio ar-lein ar gyfer y dyddiad yr hoffech fynychu. Y cyntaf i’r felin gaiff falu a’r dyddiad cau i gofrestru yw dydd Gwener y 1af o Ragfyr 2017.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r digwyddiadau ym Met Caerdydd, cysylltwch ag Annie Davies. aedavies@cardiffmet.ac.uk 

Anfonir gwybodaeth am y lleoliad a threfniadau parcio atoch pan fyddwn wedi cadarnhau eich archeb.

Bydd y lleoedd yn cael eu cadarnhau erbyn dydd Mawrth y 5ed o Ragfyr 2017, er mwyn i chi allu ymgeisio i Gronfa Ewch i Weld Cyngor Celfyddydau Cymru i dalu am gostau teithio. Rhaid i chi wneud cais am nawdd o leiaf 4 wythnos cyn Taith y Sgriblwyr.

Gallwch hefyd ddefnyddio eich Grant Amddifadedd Disgyblion er mwyn mynychu Taith y Sgriblwyr.

NOTES: 

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw’r Brifysgol yn darparu cinio ond fe fydd lle wedi ei neilltuo i bob un fwyta ei becyn bwyd. Sicrhewch fod disgyblion a staff yn dod â phecyn cinio, diod a byrbryd. Yn achos plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim, cysylltwch â liz.bailey@southwales.ac.uk.

Bydd Gŵyl y Gelli yn cyflenwi llyfrau y gall staff a disgyblion eu prynu a chael eu llofnodi, a byddwn yn cynnig gostyngiad o 99c ar bris pob un. Os byddwch am brynu llyfr(au), nodwch mai arian parod yn unig y bydd Taith y Sgriblwyr yn gallu’i dderbyn.

Digwyddiadau Blaenorol

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

docx

Cwestiynau Cyffredin

Scribblers Tour Leaflet

Contains information about Week 1 and Week 2 Comperes and Schedule