CA2
NEWYDDION

Cyfnod Preswyl CBCDC yn ystod Tymor yr Haf, 2021

Mae’n bleser gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gynnig wythnos o weithdai i’ch disgyblion yr haf hwn wedi’u hariannu gan Cwmpas Cyntaf. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun penodol ar gyfer disgyblion o flynyddoedd 7 i 11, yn unol â’u hanghenion a’u diddordebau gan gynnwys ymweliad* â CBCDC yn CF10 3ER.

Disgrifiad o'r Prosiect

Annwyl Gydweithwyr Mae’n bleser gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gynnig wythnos o weithdai i’ch disgyblion yr haf hwn wedi’u hariannu gan Cwmpas Cyntaf. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun penodol ar gyfer disgyblion o flynyddoedd 7 i 11, yn unol â’u hanghenion a’u diddordebau gan gynnwys ymweliad* â CBCDC yn CF10 3ER. * gwerthfawrogir defnydd o drafnidiaeth yr ysgol Cyflwynir gweithdai gan arbenigwyr pwnc ar ddyddiadau sy’n gyfleus i chi a ni ac mae’r pynciau sydd ar gael yn cynnwys • cerddoriaeth: drymio Affricanaidd, Samba, canu, cyfansoddi, cefnogaeth gyda gwaith gosod TGAU/ Safon Uwch, hyfforddiant ensemble • Celfyddydau cynhyrchu: pypedwaith, goleuo, cynhyrchu sain, rheoli llwyfan, cynllunio set a chynllunio gwisgoedd (Sylwer, os yw’r offer yn eich ysgol yn gyfyngedig, efallai y cyflwynir yr holl weithdai yn CBCDC) • drama: ymladd llwyfan, theatr ddyfeisiedig, cefnogaeth gyda TGAU/Safon Uwch, Gwaith byrfyfyr, llais, symud, actio ar gyfer y sgrin Diddordeb? E-bostiwch ni yn outreach@rwcmd.ac.uk i drafod y camau nesaf.

Cyfnod Preswyl CBCDC yn eich Ysgol Chi yn ystod Tymor yr Haf, 2021
Gwahoddiad i Gynnal Wythnos o Weithdai Cerddoriaeth, Drama a
Chelfyddydau Cynhyrchu

Annwyl Gydweithwyr
Mae’n bleser gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gynnig wythnos o weithdai i’ch disgyblion yr haf hwn wedi’u hariannu gan Cwmpas Cyntaf. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun penodol ar gyfer disgyblion o flynyddoedd 7 i 11, yn unol â’u hanghenion a’u diddordebau gan gynnwys ymweliad* â CBCDC yn CF10 3ER.

* gwerthfawrogir defnydd o drafnidiaeth yr ysgol Cyflwynir gweithdai gan arbenigwyr pwnc ar ddyddiadau sy’n gyfleus i chi a ni ac mae’r pynciau sydd ar gael yn cynnwys

• cerddoriaeth: drymio Affricanaidd, Samba, canu, cyfansoddi, cefnogaeth gyda gwaith gosod TGAU/ Safon Uwch, hyfforddiant ensemble

• Celfyddydau cynhyrchu: pypedwaith, goleuo, cynhyrchu sain, rheoli llwyfan, cynllunio set a chynllunio gwisgoedd (Sylwer, os yw’r offer yn eich ysgol yn gyfyngedig, efallai y cyflwynir yr holl weithdai yn CBCDC)

• drama: ymladd llwyfan, theatr ddyfeisiedig, cefnogaeth gyda TGAU/Safon Uwch, Gwaith byrfyfyr, llais, symud, actio ar gyfer y sgrin

Diddordeb? E-bostiwch ni yn outreach@rwcmd.ac.uk i drafod y camau nesaf.