OE

Rhaglen ASPIRE

Disgrifiad o'r Prosiect

1 Gorffennaf-7 Awst 2019.

Bob dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher.

Cyfle i wella Sgiliau Iaith Saesneg a chwblhau hyd at dri chwrs achrededig Lefel 3 mewn:

  • Dechrau Busnes
  • Dweud Eich Stori
  • Camau Cyntaf at Ddehongli

Gwasanaethau Cyhoeddus. Darperir meithrinfa a chinio. Cynhelir y cyrsiau yn:- Adeilad Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd, 21-23 Heol Senghennydd, Caerdydd, CF24 4AG.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â:

Jane Ellis | 07948 347 441
jane.ellis@southwales.ac.uk

Dan Hall – OASIS
dan@oasiscardiff.org

Althea Collymore – Cyngor Ffoaduriaid Cymru
02920 489 800 | 07896 690 070
althea@wrc.wales

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

ASPIRE Oasis

pdf

ASPIRE WRC