PC

Prosiect Ffilm Dyfodol Hyderus

Disgrifiad o'r Prosiect

Prosiect Dyfodol Hyderus

Nod y prosiect yw meithrin hunan hyder ymhlith cyfranogwyr trwy roi perchnogaeth i’r bobl ifanc ar brosiect creadigol. Bydd hyn yn annog gweithio mewn tîm, creadigrwydd a dychymyg a bydd yn ysbrydoli chwilfrydedd ar gyfer dysgu a brwdfrydedd dros ddatblygu sgiliau newydd.

Prosiect ffilm Dyfodol Hyderus

Oed: 14-16

Dyddiad: 28 Ionawr 2020, (am 10 wythnos gynnwys hanner tymor)

amser 5-7yh.

Lleoliad: Amgueddfa Genedlaethol

Digwyddiadau Blaenorol