CA4
PC

Prosiect Dyfodol Hyderus 2018/19

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae’r rhaglen Dyfodol Hyderus wedi ei dylunio i godi uchelgais a hyrwyddo cyfleoedd i bobl ifainc sydd o dan ofal neu’n gadael gofal. Mae hefyd yn agored i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio. Ceir tair elfen i’r rhaglen:

  • Prosiect Dyfodol Hyderus: prosiect mentora pythefnosol sy’n amcanu hyrwyddo buddion addysg uwch drwy ystod o sesiynau rhyngweithiol.
  • Ysgol Haf Dyfodol Hyderus: ysgol haf ddeuddydd ac un noson. Dyluniwyd y rhaglen hon i roi mewnwelediad i agweddau academaidd a chymdeithasol ar fywyd yn y brifysgol, ac i helpu myfyrwyr â phrofiad o fod wedi bod o dan ofal i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch eu dyfodol.
  • Cynllunio Llwybr Unigol: rydym yn cynnig cyfle i bob myfyriwr ar y rhaglen Dyfodol Hyderus i gwrdd â staff a thrafod eu dyfodol a’u huchelgeisiau. Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyngor, ac arweiniad wedi eu teilwra er mwyn helpu myfyrwyr i bontio i’r Brifysgol.

Mae hefyd gan y Brifysgol gyswllt dynodedig ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal a myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio. Cynigia iddynt gymorth o’r cam cyntaf oll, gan gynnwys cael mynediad at gymorth ariannol priodol.

Rhagor o wybodaeth: Helena Fern

confidentfutures@caerdydd.ac.uk

http://www.cardiff.ac.uk/study/student-life/student-support/equality-diversity-and-inclusion/care-leavers

Digwyddiadau Blaenorol