CA4
PC

Prosiect Darganfod 2018-19

Disgrifiad o'r Prosiect

Cymorth ar gyfer pobl ifainc sy’n byw gydag awtistiaeth

Mae rhaglen Discovery yn helpu pobl ifainc ag anhwylderau sbectrwm awtistig i baratoi at y brifysgol.

Mae pedwar elfen i’r rhaglen:

  • Diwrnod Ymweld Discovery: diwrnod agored wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer anghenion pobl ifainc ar y sbectrwm.
  • Prosiect Discovery: prosiect mentora pythefnosol sy’n cynnig cyfle i ddysgu rhagor am fywyd yn y brifysgol o safbwyntiau cymdeithasol, academaidd, ac ymarferol. Mae’r gweithgareddau hyn yn galluogi rhywun i ymhinsoddi i amgylchedd y brifysgol, ynghyd â rhoi cyfle i gwrdd â phobl newydd a datblygu sgiliau sy’n hanfodol at fywyd yn y brifysgol.
  • Ysgol Haf Discovery: ysgol haf ddeuddydd ac un noson a gynhelir ym mis Gorffennaf. Dyluniwyd y rhaglen hon i roi mewnwelediad i agweddau academaidd a chymdeithasol ar fywyd yn y brifysgol, ac i helpu myfyrwyr ag Anhwylderau Sbectrwm Awtistig i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch eu dyfodol.
  • Cynllunio Llwybr Unigol: rydym yn cynnig cyfle i bob myfyriwr ar y rhaglen Discovery i gwrdd â staff a thrafod eu dyfodol a’u huchelgeisiau. Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyngor, ac arweiniad wedi eu teilwra er mwyn helpu pobl ifainc ar y rhaglen i bontio i’r Brifysgol.

Gwahoddir myfyrwyr sydd wedi elwa o raglen Discovery i ddod yn aelod o raglen Camu i Fyny i’r Brifysgol yn awtomatig.

Rhagor o wybodaeth: Helena Fern

discovery@caerdydd.ac.uk

Digwyddiadau Blaenorol

CA4
PC

Dyddiad Darganfod

22 Ionawr 2019

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Prosiect Darganfod 2018-19