CA2

Prif ddyheadau – Cook Stars

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae Anna o Cook Stars, yn cynnal gweithdai sydd yn plethu ei hoffter o goginio a dysgu ymarferol, gyda ffocws a’r iechyd a lles pobl ifanc. Mae’r sesiynau’n ymarferol, gan ddarparu popeth sydd ei angen i ddeall negeseuon bwyta’n iach a chreu pryd eu hunain. Bydd yn cyflwyno gweithdai mewn partneriaeth â First Campus i ysgolion cynradd lleol.

“Fy nod yw rhoi hyder i’r plant i wneud dewisiadau iach yn annibynnol er mwyn rhoi’r cychwyn gorau posib iddynt mewn bywyd. Rwy’n credu bod cymryd rhan ymarferol yn allweddol i fagu hyder yn y gegin a rhoi’r sgiliau sylfaenol i’n ‘Cook Stars’. ”Anna, Cook Stars Sir Fynwy

Digwyddiadau Blaenorol