CA2

Prif ddyheadau-animeiddio

Disgrifiad o'r Prosiect

Bydd myfyrwyr blwyddyn 6 yn mynychu clwb animeiddio ar ôl ysgol am chwe wythnos. Mae’r cwrs yn cael ei redeg gan Winding Snake. Mae’r clwb ar ôl ysgol yn archwilio nifer o wahanol dechnegau animeiddio, gan gynnwys claymation, pixellation, animeiddiad â llaw ac animeiddio mudiant stop.

Gall ysgolion ddewis thema i weithio arni sy’n cael ei hadlewyrchu ar draws y gwahanol dechnegau animeiddio.

Digwyddiadau Blaenorol