UNCATEGORIZED-CY

OU yng Nghymru- Rhaglen Seren

Disgrifiad o'r Prosiect

EISIAU RHYWFAINT O ASTUDIAETHAU PRIFYSGOL YM MLWYDDYN 12 I ROI HWB I’CH CEISIADAU PRIFYSGOL?
Gallai astudio modiwl gyda’r Brifysgol Agored ochr yn ochr â’ch cyrsiau UG ac A2 fod o fantais fawr i:

Lwyddo’n well fyth mewn arholiadau.
Dangos eich cryfderau a’ch cymhwysedd ar geisiadau UCAS.
Bod yn amlwg o flaen y gweddill wrth gystadlu am le ar gwrs prifysgol cystadleuol.
Gwneud penderfyniadaus mwy deallus ynglŷn â dysgu a dewisiadau gyrfaol.

Fel myfyriwr Seren, effallai y byddwch yn gymwys am fwrsariaeth cwrs Lywodraeth Cymru i’ch caniatau I astudio’r cwrs am ddim.

I ddarganfod pa gyrsiau gallwch eu hastudio, lawrlwythwch y daflen Llwyddo neu ewch i dudalennau Seren ar wefan y Brifysgol Agored.
http://www.open.ac.uk/wales/cy/ein-gwaith/ysgolion-cholegau/rhaglen-seren

Mae ein cyrsiau’n dechrau at ddyddiadau amrywiol ac mae ddyddiadau cau cofrestau at gyfer pob cwrs.  Y dyddiad cau I gofrestru at gyfer cyrsiau sy’n cychwyn ym mis Ebrill 2017 yw 23 Mawrth 2017. Ewch at dudalennau gwe’r cyrsiau unigol am ragor o wybodaeth.

wales-working-with-education-providers

 

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

pdf

Succeed | Llwyddo

Ydych chi'n fyfyriwr neu'n fyfyrwraig Seren? Lawrlwythwch y daflen i ddarganfod mwy!